Kategorier

chili

Bakkebølle Gartneri

Bakkebølle er en lille landsby beliggende ca. 7 km. Øst fra Vordingborg by. Landskabet er meget smukt og kyststrækningen kan følges langs den snoede Bakkebøllevej, og er til stor glæde for både lokale og besøgende.

Bakkebølle Gartneri blev i 1930èrne grundlagt af Gartner Marcussen. Det var også dengang en driftig virksomhed med både produktion af planter i drivhuse og på friland.
Størstedelen af de oprindelige drivhuse er fjernet og der er i dag kun to drivhuse tilbage, med et samlet areal på ca. 1000 kvm.

Bebyggelsen, som ligger nærmest de tilbageblevne drivhuse, var oprindelig en stald som husede heste til markarbejdet m.m

I 2006 overtog vi driften af Gartneriet, efter det i de senere år havde været en del af en lokal værkstedsskoles aktiver. Efter vi havde drevet gartneriet i mere end to år, søgte vi en landzone tilladelse i kommunen, med henblik på at bo i nærheden af virksomheden.

Da vi i 2009 stod med tilladelsen til at omdanne den eksisterende bygning til beboelse gik vi i gang med at bygge stalden om til vores nuværende bolig.

Efter 9 måneder hvor vi boede i skurvogn på parkeringspladsen, kunne vi i 2010 flytte ind i huset.

Vi er begge beskæftiget i virksomheden, og den er nu veletableret, i kraft af vore mange trofaste kunder.

Idègrundlag.
Vores grundlæggende idè, er at producere bæredygtige kvalitetsvarer lokalt. Danmark er geografisk set ganske udmærket til dyrkning af planter og grøntsager, og vi vil gerne være med til at minde forbrugere om at ikke alt behøves at importeres.
Ved at producere lokalt, holder vi både omkostninger og miljøbelastning nede. Transport af færdigvarer, er både omkostningstungt og miljøbelastende.

Vi dyrker p.t grøntsagsplanter, sommerblomster, buske og stauder fra bunden af. Derudover dyrker vi varierende typer af grøntsager, dog med en klar overvægt af tomater og chili. Vi har ca. 25 forskellige tomater og ca. 20 forskellige chili typer. Disse grøntsager sælges også primært direkte og nyhøstet til forbrugerne, dels fra gartneriet og dels fra diverse markeder hen over sommeren.

Vi starter forårssæsonen op i januar måned, med at så de første chili planter. Planterne startes op med varme, idet den udendørs temperatur jo er for kold i jan-feb.
Alle vore grøntsager dyrkes uden brug af varme, og det kan smages, idet den lidt længere udviklingstid, skærper smagsgiverne i grøntsagerne.

Vi dyrker vore planter helt fra start, hvilket vil sige, fra frø eller rodet stikling, og har således kontrol over hele processen fra start til kunde.Langt den største del af vores varer, bliver solgt direkte til forbrugeren. Vi er i høj grad lokalt funderet, og sætter en ære i at vejlede alle vore kunder optimalt i forhold til deres ønsker, dyrkningsmuligheder og behov.

Ca 90 % af vores udsalgsvarer, er produceret på gartneriet.

Som en del af omkostnings- og miljøhensynet, genbruger vi bla. potter og blomsterbakker. Der er således etableret en tradition for, at kunderne returnerer deres tomme emballage, efter brug.

Alle restprodukter såsom grøntsagsrester og plantematerialer, lever dyrene godt af. Se evt. andet steds på siden.

Udover salg fra gartneriet, har vi også et velfungerende netsalg, primært frøsalg men også planter og gourmet produkter.

Vi er en del af foreningen kultivator